صعود حضرت عبدالبهاء
بخش: جستجو
مدت: 00:14:39
تاریخ: جمعه, 06 آذر 1388
2009-11-27
منا در برنامۀ "جستجو در تاریخ" از مراسم خاکسپاری حضرت عبدالبهاء میگوید و خاطراتی از افراد را بیان میکند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 آذر- 11/27...