پاسخ به ایمیل
بخش: برای فردا
مدت: 00:24:04
تاریخ: جمعه, 29 آبان 1388
2009-11-20
با وجود اعتقاد به خدا چه نیازی به دین است؟ آیا منشور حقوق بشر میتواند به عنوان یک دیانت جهانی عمل کند؟ از کجا میتوان به حقانیت دیانت بهایی پی برد؟ اینها سؤالات یکی از بینندگان است که سنا به اتفاق گیسو حقیقت و دکتر افنان در برنامۀ "برای فردا" پاسخگوی آنها خواهد بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29آبان- 11/20...