مراتب مختلف هویت انسانی-2
بخش: جستجو
مدت: 00:25:04
تاریخ: جمعه, 29 آبان 1388
2009-11-20
با وجود تمام تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی، اصولی وجود دارد که میتواند باعث نزدیکی انسانها به یکدیگر شود! آن اصول چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ از شما دعوت میکنیم که صحبتهای دکتر وفا رام را با منا خانی در این باره بشنوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29آبان- 11/20...