خانه یک میلیون دلاری!
بخش: مجموعه‌های پیشین
مدت: 00:08:21
تاریخ: شنبه, 23 آبان 1388
2009-11-13
اهداف ما برای زندگی همیشه متعالی و بلند است! آیا اهداف شما فقط زندگی شخصیتان را در بر میگیرد؟ تا چه حد این اهداف جامعۀ شما را تحت تاثیر قرار میدهد؟ از لیلا بشنویم!
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21آبان- 11/12...