مشورت و اصول کلی دموکراسی
بخش: برای فردا
مدت: 00:20:53
تاریخ: پنجشنبه, 14 آبان 1388
2009-11-05
مشورت بر اساس آموزه های دیانت بهایی چه ابعاد جدیدی را به اصول کلی دموکراسی اضافه نموده؟ با دکتر فرح دوستدار و سنا همراه باشید تا مطالبی را در این خصوص بشنوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14آبان- 11/5...