مشورت و رابطۀ انسانهای آزاد
بخش: برای فردا
مدت: 00:24:34
تاریخ: پنجشنبه, 07 آبان 1388
2009-10-29
مشورت در شرایط دموکراتیک چگونه است؟ چه شرایطی دارد؟ و چه نکاتی حائز اهمیت است؟ با سنا و دکتر فرح دوستدار همراه میشویم تا دربارۀ مشورت و رابطۀ انسانهای آزاد و برابر در فرهنگ مدرن بیشتر بیاموزیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 آبان- 10/29...