برنامۀ 7 آبان- 10/29
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: پنجشنبه, 07 آبان 1388
2009-10-29
روش صحیح مشورت و اهمیت آن موضوع بحث در "برای فردا" است- شاهین با مرور ایمیل یکی از بینندگان سوالاتی از کارشناس برنامه دربارۀ تاثیر عدم صداقت در یافتن حقیقت میکند- سرودی بر اساس ترجمۀ انگلیسی فقره ای از کلمات مکنونه
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: