گردهمایی انجمن مطالعات بهائی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:55:00
تاریخ: پنجشنبه, 30 مهر 1388
2009-10-22
گزارشی از گردهمایی انجمن مطالعات بهائی در شهر واشنگتن دی سی، شرکت کنندگان در این همایش دربارۀ حل مشکلات امروزۀ دنیا و محیطی که در آن زندگی میکنیم به مشورت و تبادل نظر پرداختند!
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 مهر- 10/22...