اهمیت نهادهای غیر دولتی
بخش: جستجو
مدت: 00:55:00
تاریخ: پنجشنبه, 30 مهر 1388
2009-10-22
اگر شما رو برای یک کار داوطلبانه در یک سازمان عام المنفعه دعوت کنند چه پاسخی میدهید؟ در برنامۀ جستجو شاهین و منا میزبان دکتر پیام شیخ عطلری و آنجلا نوبهار هستند تا در بارۀ اهمیت کار نهادهای خدماتی غیر دولتی و نحوۀ انجام کار آنها به صحبت بنشینند!
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 مهر- 10/22...