برنامۀ 30 مهر- 10/22
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: پنجشنبه, 30 مهر 1388
2009-10-22
روش منظم فکر کردن و صحیح تصمیم گرفتن موضوع بحث در برای فردا- جستجو و اهمیت نهادهای خدماتی غیر دولتی- گزارشی از گردهمایی انجمن مطالعات بهائی در شهر واشنگتن دی سی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: