بازسازی فرهنگ و تمدن ایران
بخش: برای فردا
مدت: 00:24:01
تاریخ: جمعه, 24 مهر 1388
2009-10-16
دکتر فرح دوستدار میهمان سنا در برنامۀ برای فردا میباشند و نتیجۀ تحقیقات خود دربارۀ بازسازی فرهنگ و تمدن ایران و اینکه فرهنگ و یا تمدن چیست؟ چه شاخصهایی فرهنگ یک جامعه را تشکیل میدهد و بازسازی جامعه از کجا باید آغاز شود را با ما درمیان می گذارند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 مهر- 10/16...