برنامۀ 24 مهر- 10/16
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 24 مهر 1388
2009-10-16
قسمت دوم از گزارش همایش دوستداران فرهنگ ایرانی- معرفی تارنمای "عالم بهایی"- برای فردا و بازسازی فرهنگ وتمدن ایران
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: