تاثیر یگانگی در خانواده
بخش: مجموعه‌های پیشین
مدت: 00:03:46
تاریخ: پنجشنبه, 16 مهر 1388
2009-10-08
خورشید خانواده، یگانگی و وحددت در ان خانواده است. وقتی یگانگی در خانواده است انسان قدرت مقابله با همه چیز را داراست. تصور کنید که یگانگی در جامعه چه قدرت و نیرویی بوجود میاورد!
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 مهر- 10/8...