آزاد باش..
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:04:13
تاریخ: پنجشنبه, 16 مهر 1388
2009-10-08
آهنگ " Be Free" اجرای دو بانوی جوان تارا الیس و رها لویس است تا وضعیت نابرابری را در سراسر دنیان نشان دهند . "آزاد باش" هدیه ای است به تمام آزاد خواهان دنیا
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 مهر- 10/8...