اهمیت تعلیم و تربیت
بخش: جستجو
مدت: 00:19:38
تاریخ: پنجشنبه, 02 مهر 1388
2009-09-24
آیا میدانید که در 90% موارد کودک آزاری بصورت عمدی صورت نمیگیرد؟ چه عواملی باعث کم شدن این معضل میگردد؟ با شاهین و منا همراه شوید تا به اتفاق میهمانان جستجو بحثی پیرامون این موضوع داشته باشیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 مهر- 9/24...