سفر حضرت عبدالبهاء به امریکا
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:06
تاریخ: جمعه, 13 شهریور 1388
2009-09-04

به مناسبت نود و هفتمین سالروز سفر حضرت عبدالبهاء به امریکا عده ای از بهائیان واشنگتن دی دسی و اطراف آن در گردهم آیی در صدد برآمدند که سفری به برخی نقاط این شهر که توسط حضرت عبدالبهاء بازدید شده بوده کرده و اطلاعات بیشتری از این سفر به دست آورند. با ما همراه شوید.

برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12شهریور- 9/3...